Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Vingåkersdansen…

…verkar vara det som kommunen sätter fram som det mest ”kända” om Vingåker. Eller hur jag, som inflyttad, nu ska tolka äpplet uppe vid rondellen.

För egen del har jag ingen som helt kunskap om denna lokala storhet – och gjorde förstås som man gör då – googlar. Läser hos Wikipedia:

Vingåkersdansen är en svensk folkdans för en kavaljer och två damer. Dessa benämns vänsterdam och högerdam. Dansen skapades 1843 av balettmästaren Anders Selinder, går i 3/4-dels takt och är tämligen komplicerad med elva turer.

Damerna är rivaler, som tävlar om kavaljerens gunst. Damerna gör upprepade grimaser gentemot varandra. Kavaljeren bemödar sig om att behandla damerna lika, utan att favorisera den ena framför den andra.”
Vilket du kan beskåda på Youtube i den här uppvisningen

Hamnar i en stunds begrundan om där möjligtvis kan finnas någonting ”annat” – som på ett mer modernt sätt – skulle kunna symbolisera Vingåker.
Har konfererat med vänner bosatta här i Mälardalen (de flesta i Stockholmstrakten) men ingen av dem känner till ”någon dans från Vingåker” – däremot ortens ”Outlet”.

Hm – Folkdans tillskrivs i perioder och på olika platser i världen stor betydelse för nationalidentiteten varför den ofta förknippas med högtider viktiga för nationalstaten.

Jo, den tanken gillar jag, liksom dansen där uppe vid rondellen…