Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Rikspolitik

Varför debatterar vi inte mångkulturbeslutet?

Den som ställer den frågan är Patrik Engellau hos DGS.
Ja, inte vet jag, var tanken som passerade när jag läste den rubriken, men efter att ha läst vad han skriver ställer jag mig bakom hans fråga.
Läs vad Engellau skriver om du vill ta del av hans ”funderingar.

För min del blev det så det jag minns bäst av vad han skriver är den här ”förklaringen”:

Hur kunde en enig riksdag fatta detta beslut? Jag tror att de svenska riksdagsledamöterna var oskyldigt okunniga om vad kulturskillnader kan innebära.
Troligen begränsades deras erfarenheter av andra folk till att de på en charterresa till Kanarieöarna på engelska lyckats beställa en öl av en spansk kypare.
De trodde nog att den kulturintegration de fattade beslut om bara skulle ge oss intressanta kryddor och exotiska frisyrer.
De trodde att alla människor från främmande kulturer innerst inne var svenskar.  

En av de bästa ironier av våra makthavare jag läst på länge. Och nickar medhållande till vad en av kommentatorerna skriver:

Makthavare måste förstå vad de inte förstår. Om man vet att man är okunnig så låter man bli att fatta beslut. (min fetmarkering)
(gäller väl även i kommunpolitiken – men vet de ansvariga att de är okunniga?)
Om ditt antagande stämmer borde de aldrig fått ha makten eftersom de uppenbarligen var inkompetenta.    

Vad vågar vi då ha för åsikt om dem som valt dem?