Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

En miljöpartist?

Läser i ett inlägg hos DGS:

”När Sigmund Freud utarbetade sin psykoanalys i början av 1900-talet gav även han stor vikt åt skuldens eller snarare skuldkänslans betydelse i våra liv. Han menade att neurotiska människor som själva lägger hinder i vägen för sin lycka ofta lider av en stark skuldkänsla.
Neurotiker går genom livet med känslan att de måste betala för något de fått eller gjort. Freud utarbetade som bekant en teori om ett ”överjag” som fungerar som en kritisk och en straffande instans i det mänskliga psyket.
Vi hindras att förverkliga våra begär, vår vilja, vi hindras att njuta och ta för oss av livet av ett anklagande överjag som likt en sträng förälder hela tiden håller oss på mattan.”

Är inte det en bild av, beskrivning av, en miljöpartist? Frågar jag mig själv, och är benägen att hålla med, och tackar försynen för att mitt eget ”överjag” verkar vara ett synnerligen klent sådant…