Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Kvinnodagen?

Till och med en internationell sådan finns det – och som infaller den 8 mars varje år. En manifestation som just inte påverkar mig själv särskilt mycket. Vad gäller ”internationella kvinnor” är mitt intresse lågt – betydligt mer levande vad det gäller nordiska kvinnor.

Vilket inte påverkar mig, har jag märkt, att undgå att känna en stigande ”antifeminism” den senaste tiden. En känsla jag tycker mig se att allt fler delar med mig.
Jag tror att denna ”våran?” känsla i stort bygger på vad vår feministiska regering har haft för sig.
Nå, fortfarande lever jag efter det kloka konstaterandet att ”Kvinnan och hunden är människans bästa vän”.

Att jag kom att hamna i den här frågan beror säkert på att jag nyss i en text av Patrik Engellau läste:
”För åtskilliga år sedan deltog jag i en debatt om välfärdsstaten med en vänsterpartistisk riksdagskvinna. Hon förklarade att hon älskade staten ty om inte den hade funnits skulle hon ha varit beroende av en man. Att hon skulle vara beroende var utgångspunkten och då var det mer praktiskt med staten än med en levande karl som kanske snarkade och blev full.”
(min kursivering)

Men inte är väl dagens kvinnor ”ekonomisk beroende av män för sin överlevnad?” Nja, svarar jag mig själv en aning tveksamt – för jag vet inte. Dagens unga, och medelålders, kvinnor är det väl inte – vad jag förstår. Nå, det kan väl vara olika med den saken, tänker jag och gör ett skutt till Wikipedia för att se vad jag där kan lära mig om denna kvinnodag.
läser bl a:

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.”

Jaha, tänker jag, och känner hur min antipati för kvinnodagen växer en aning. Av ordet socialism där…
Läser också:
På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag.

Så har det nog huvudsakligen blivit i Sverige, anar jag. Vilket bygger på lösan sand – dvs hur jag själv – och hur mina manliga vänner ser på saken. Om vi nu skulle komma på att bry oss om dagen…

MEN, bästa svenska kvinnor – vi delar – varje dag – den jämlikhet ni slåss för.