Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Kan någon täppa till truten på Tegnell?

Vår statsepidemiolog Anders Tegnell, som alltså ska representera Sveriges högsta kompetens inom smittspridning, upphör inte att förvåna. I förra veckan påstod han att ”ingen vet om det är säkrare” att skolelever som rest i corona-drabbade områden hålls hemma under inkubationstiden innan de återgår till skolan. Nu för han sitt resonemang till en helt ny nivå, när han i en intervju i Expressen kommenterar det faktum att vissa företag och myndigheter låter sina anställda arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning. Man kan tycka att detta är något som borde glädja en epidemiolog, eftersom det är en åtgärd som underlättar för samhället att få kontroll över smittan. Men icke. Tegnell bekymrar sig nämligen över att det skapar bristande jämlikhet:

–Det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt så att vi fortsatt har en jämlikhet i samhället och att alla har samma chanser att liksom att hålla sig friska? Jag tycker man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut ganska brett innan man tar dem.

Det är svårt att tro att man hört rätt.

Vilken uppgift tror Tegnell att han har i detta läge? Är det att se till att så få som möjligt sprider covid-19, eller är det att sprida smittan lite extra, så att fördelningen mellan olika yrkesgrupper blir rättvis?

Jag tillhör själv en yrkesgrupp som garanterat inte kommer att kunna arbeta hemifrån de kommande veckorna – jag är läkare. Och jag är innerligt tacksam över att det finns företagsledare och chefer som vågar fatta svidande beslut i syfte att minska smittspridningen i samhället. Tack för att ni åsidosätter era intressen, ekonomiska och andra, för att avhjälpa en situation som blir allt mer krisartad. Tack för att ni minimerar risken för att någon som riskerar att bli väldigt sjuk utsätts för virusexponering. Tack för att ni gör vad ni kan för att jag och mina kollegor på sjukhusgolvet ska slippa välja vem som ska få den sista respiratorn. Att vi har en statsepidemiolog som inte förstår vikten av er insats kan jag bara beklaga. Och jag önskar djupt och innerligt att någon snart täpper till truten på Tegnell. I det här läget är han faktiskt livsfarlig. Bokstavligen.
Malin Kim
(som du kan läsa mer av under rubriken Kulturminnet i högerspalten hos nattgöken.se)

Statsepidemiolog Anders Tegnell under press…