Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Nya funderingar…

Kan man få – om man får ta del av nya upplevelser – eller att läsa vad kloka människor skriver.
Tänker jag denna söndagseftermiddag då helgens planerade plikter har avslutats.
Som att ha övervarit en begravning på fredagen.
Som att under lördagen att ha levt upp till Madames starka önskemål om färd till en handelsträdgård (Ingvaldstorp) för att inhandla blommor till trädgården, plus krukor för omplantering av några gamla (inomhus) som följt mig under så många år.

Begravningar tycker jag inte om – vilket kan ha sin mesta grund i att jag är hängiven ateist – vilket får min syn på hur begravningar sköts som närmast något jag vill beskriva som något av ett – hyckleri.
Mer än så får du inte veta – än att jag emellanåt försöker komma på ett sätt att slippa en egen.
Och känner viss förnöjsamhet i att mina tre grabbar har känslor som liknar mina dvs (ungefär då) ”Vi bränner gubbfan och så går vi ut och tar oss ett par öl” Och hoppas på att de då enas om formuleringen att: ”han var lite egen då och då – men alltid snäll”.

Men snäll är inte alltid ordet som passar in på mig när jag läser vad jag läser i de böcker jag köper. Och speciellt då när jag läser vad någon anför och samtidigt kommer att tänka på ”vissa personer”.

OK – just denna eftermiddag börjar jag läsa om boken med titeln ”Extra allt!” och läser några stycken som väcker upp tidigare (nu glömda) funderingar plus skapar några nya.

Som till exempel när jag läser:
”Många anställda betvivlar att de bidrar till mycket av värde. Enligt en studie är i Europa bara 13 procent av alla engagerade i jobbet, 63 procent ointresserade eller oengagerade medan 24 procent till och med är aktivt ointresserade.
Enligt en studie av analysfirman YouGov 2015 svarade 50 procent ja på frågan om deras arbete bidrog till något meningsfullt, medan 13 procent inte visste och 37 procent hävdade att arbetsinsats inte bidrog till något positivt för någon.”

Eftersom jag inte har någon tv får jag förstås gott om tid över för att falla i långa funderingar när jag läser sådant.
Roar mig mycket – och ordet snäll ovan – passar inte alltid in i vad som passerar…

Men jag läser också sådant som inte roar mig utan mera får mig att (uppgivet) skaka på huvudet. Exempel här – där en vd för en skolkoncern ger följande beskrivning:
”Jag är tidigare lärare och rektor och numera vd och ägare för B-skolan. Jag har cirka 150 anställda och mitt arbete går i huvudsak ut på att ingjuta mod i dessa modlösa själar.
Skräcken att göra fel är så utbredd att allt tänkande upphört.
Jag är en modig jävel så jag har sagt till dem att ta ut svängarna maximalt.
Men mina sex rektorer och lärarna invänder oavbrutet och med en mun att skollagen säger si och läroplanen säger så. Och om vi gör några fel kommer Skolinspektionen att slå oss på fingrarna.
Inte en ny tanke gör sig påmind.”

Kanske inte hos mig heller i skrivande stund – men ett gammalt välkänt ord poppar lätt upp – Vingåker…

Får jag så denna ljuva söndag avsluta med några rader där jag nesligen måste tillstå att även jag en av de medskyldiga. Jag läser:
”Du sitter i ett flygplan och din stolsgranne säger: Du får en miljon dollar om du hoppar ut – vad skulle du svara då?
Jodå – jag svarade precis som du skulle ha gjort (snabbt som f-n) aldrig livet!

Men – skribenten lägger till – efter att förstås först förklarat att alla gör samma fel – ”Men tänk om planet stod på marken då?

Ja – tänk om man skulle tänka lite – innan man svarar…