Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Media

Eftertankar…

Efter att jag tidigare i dag – hos nattgöken.se – publicerat vad Johan Westerholm skriver hos ledarsidorna.se om politikernas bristande agerande (hanterande) av den svenska sjukvården blev jag nyfiken på att få veta ”hur många respiratorer finns det i Sverige?”.

Och gjorde förstås vad man gör när man bli nyfiken – jag googlade frågan. Jag har kanske slarvat lite i min sökning men kan inte finna något siffra som visar exakt antal. Men läser i alla fall:
På Socialstyrelsen har man ingen överblick över tillgången på respiratorer i landet.
– Där är det regionerna som arbetar med säkerställandet av intensivvårdsplatser, omfallsplanering, prioriteringar och möjligheten att använda andra lokaler för olika typer av vård, utbildning av personal och så vidare, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

I tidningen Ny Teknik (19/3 2020) vet man bättre:
1993 fanns totalt 4 300 respiratorer i Sverige, varav 900 inom militären och 2 100 extra i förråd. Tjugofem år senare, 2018, var de bara runt 570, varav 40 inom militären och noll i förråd.
I Sverige finns i normalläget 526 intensivvårdsplatser, enligt den senaste rapporten från Svenska intensivvårdsregistret.

Jaha – då vet jag lite mer om den saken.
Men hittar också en annan artikel som jag finner synnerligen intressant – det är DN som under rubriken:
Skrotat totalförsvar ger sämre beredskap mot pandemi
bl a skriver:
För 30 år sedan, 1990, hade Sverige världens modernaste krigssjukvård. Den bestod av 50 sjukhus: 35 fältsjukhus i armén och 15 marina stridssjukhus. Varje fältsjukhus hade sex operationssalar och intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer. Allt var nedpackat, mobilt och kunde snabbt installeras i uppblåsbara plasttält som bildade ett sjukhus med egen elförsörjning och värme.

Det som inträffade åren 1991–2002 var att Sverige tog freden för given i och med Sovjetunionens upplösning och Sveriges inträde i EU. Genom riksdagens försvarsbeslut 1992, 1996 och 2000 rustades både det militära och det civila försvaret ner.
Hela 93 procent av arméns förband avvecklades – inklusive de 35 fältsjukhusen.

– Fältsjukhusen var en fantastisk resurs. Man investerade miljarder i dem. Men allt det slängde man på soptippen eller skänkte bort till andra länder – inget sparades, säger Sten Lennquist. Han är pensionerad professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet.”

Det var som fan…