Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Media

Från nätet…

Jag märker att jag själv börjar hamna i ett läge där jag blir allt mindre intresserad av att ta del av skriverier om covid-19. Där några vänner och bekanta medger att de känner likadant
Men när vännen Åke förser mig med små ”citat” kan jag inte låta bli att delge er dem…

”Dödligheten i covid-19 ökar raskt med stigande ålder. För dem som är 80 år eller äldre är risken att dö runt 10 procent. En betydande risk, med andra ord. Men intressant nog dör en nästan exakt lika stor andel av dem som är över 80 varje år i alla fall, fast av helt andra orsaker. Det visar sig att dödligheten i covid-19 följer den förväntade dödligheten i olika åldersgrupper hand i hand. Att leva har alltid inneburit en risk för att dö, en risk som – föga förvånande – ökar ju äldre man blir.”

Så det kan bli…

”Många av dem som dör av covid-19 hade antagligen dött ändå, säger Sir David Spiegelhalter vid Cambridge University Det innebär inte att coronaviruset inte kommer att resultera i en överdödlighet, men det kommer att bli en betydande överlappning mellan de som dör av covid-19 och de som hade dött i alla fall, säger han.
Detta, menar många, bör man ha i åtanke innan man stänger ner hela samhällen för en smitta som kanske inte är dödligare än en vanlig influensa, för att skydda människor varav ett hyfsat stort antal hade dött i alla fall.”

Minsann, funderar jag, där fick jag i alla fall några rader att fundera lite över denna söndagskväll…