Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Svara utan att tänka

Tänka efter – ska det väl egentligen stå i rubriken. Nåväl, eftersom det i Coronatider är så, att jag mer eller mindre hindras från att göra de sedvanlig trevligheter jag vanligtvis har för mig i vardagslivet beslöt jag mig för att i stället uppdatera mitt kunnande.

Som då bl a annat har fått mig förstå att vi människor har alldeles för lätt att ge svar utan att – ha tänkt…
Du får ett exempel på den saken.
”En individ har av en granne beskrivits så här:
”Gustav är väldigt blyg och tillbakadragen, alltid hjälpsam men föga intresserad av människor eller den verkliga världen.
Han är foglig och ordningsam, har behov av organisation och struktur i sitt liv och är noga med detaljer.

OK – nu till frågan ”Är det troligast att Gustav är bibliotekarie eller bonde?”

”Likheten mellan Gustavs personlighet och stereotypen av en bibliotekarie är direkt uppenbar för alla.”
Skriver författaren till boken ”Tänka snabbt och långsamt”, David Kahneman – men lägger till:
Slog det dig att det går över 20 bönder på varje manlig bibliotekarie?
Eftersom det finns så många fler bönder är det nästan säkert att att fler fogliga och ordningsamma personer finns i traktorsadeln än vid informationsdisken på biblioteken.

Du kanske förklarar dig med – som jag gjorde:

Tänkte inte på det…

Men i fortsättningen kommer vi (väl) att göra det? Att ta hänsyn till väsentliga statistiska överväganden innan vi svarar…

För resten – tro inte på allt du konstaterar.
Vilken av linjerna är längst?