Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Lokalpolitik

Förtroende…

I min syn på den svenska politiken – och den tror jag att jag delar med många andra – är att jag vill kunna känna fullt förtroende för våra politiker och myndigheter.
Det gör jag inte vad det gäller på riksplanet.
Men det gör jag i alla fall vad gäller våra kommunpolitiker och ansvariga tjänstemän här i Vingåker.

Men en liten aning – fundersam – över den saken har jag i alla fall blivit när jag i Kuriren läser:
De högsta tjänstemännen i de sörmländska kommunerna och i Region Sörmland har agerat djupt oprofessionellt. De har konspirerat för att förhindra utlämning av uppgifter om coronasmittan, åsidosatt rättssäkerheten, försökt förhindra medborgarnas insyn i det som de har rätt till och ökat risken för liv och hälsa.
Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter har begärt ut uppgifter om smittspridningen i de nio kommunernas äldreomsorg. Hur många äldre har varit smittade? Hur många är smittade nu? På vilka äldreboenden finns de? Hur många har avlidit?
Begäran fick nej på samtliga punkter. En kommun, Strängnäs, hävdar sekretess. De övriga åtta har sagt att en sådan sammanställning av uppgifterna saknas och att de inte kan sammanställas med ”rutinbetonade åtgärder”.
 

Visst kan jag undra över varför kommunerna är så ovilliga att delge våra lokaltidningar de här begärda uppgifterna. Men lika mycket undrar jag varför tidningarna finner saken så viktig att berätta om för sina läsare.
För egen del kan jag meddela EU-kommissionen i Bryssel, FN-högkvarteret i New York, och Greta Thunberg att jag kunde inte bry mig mindre…

Det är väl en sak det – men det som tidningarna funnit vara märkligt är att kommunerna – i samförstånd – beslutat sig för att inte lämna ut information. Kuriren skriver:
Mejlväxling visar att kommunerna aldrig prövade tidningarnas begäran strikt utifrån lagens krav. I stället bestämde de sig först, i samförstånd, att inte lämna ut uppgifterna, i flera fall till och med innan de fått frågan formellt. Därefter hittade de på en gemensam motivering. Det är Flens kommunjurist som tog fram svaret varefter de ansvariga i åtta kommuner använde det i sina avslagsbeslut.

Det som fått mig att tveka om mitt förtroende för politikerna och tjänstemännen i Vingåker är att vår kommunchef finns med bland de som velat förhindra spridningen av informationen. Inte minst efter att ha läst slutklämmen i den ledartext som berättar om ”fadäsen”:

Om topptjänstemännen har agerat på politikers mandat, eller i samförstånd med dem, ska det berättas. I annat fall måste de folkvalda låta huvuden rulla. Samtliga topptjänstemän som har deltagit i mörkläggningen måste sparkas. Det är kommuncheferna i Flen, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker, Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelösund, direktören i Region Sörmland, samt vem det nu var som fattade beslutet i Eskilstuna, i den ledige kommundirektören Tommy Malms ställe.

Den som överlever coronaviruset får – kanske – se hur det blir med den saken. Liksom om våra politiker i Vingåker funnits med bakom beslutet…

Det finns fler som har dubier – som i Expressen