Kategorier
Bjarne Wilmarsgård Rikspolitik

Våra beslutsfattare…

Har det inte för lätt – tänkte jag nyss när jag läste vad Lennart Bengtsson (som du borde veta vem det är) skriver i en kommentar till en artikel på DGS. Med ordet beslutsfattare i rubriken menar jag här våra riksdagsledamöter och där speciellt dem i regeringen. Där de senare f n är kraftigt ifrågasatta för sin – inkompetens.
Hur det är med våra lokala kommunpolitiker behöver jag fundera lite mer över.
OK – Så här skriver Bengtsson:

”De flesta samhällen fungerar huvudsakligen bara när inget oförutsett inträffar. När det oförutsedda inträffar som dagens corona situation eller någon naturkatastrof som omfattande skogsbränder, jordbävning eller vulkanutbrott står myndigheterna handfallna då de förväntar sig att någon skall tala om vad de skall göra då de inte hittar något i sitt regleringsbrev.
Det vore betydligt förnuftigare att reducera antalet myndigheter till ett minimum, med mer allmänt formulerade ansvarsområden och samtidigt placera kompetenta och garanterat handlingsförmögna personer i dess ledning. Dessa skall också kunna ställas till ansvar för sina beslut.

Det är ju faktiskt så att det är först när något allvarligt och oväntat inträffar som medborgarna verkligen behöver fungerande myndigheter.
Som det nu är har många myndigheter blivit en belastning eftersom de helt enkelt inte längre behövs utan har kommit till som följd av aktivism från diverse intressegrupper. (min kursivering)
Dessutom borde många nationella myndighetsfunktioner kunna ersättas av överstatliga för att bättre försäkra sig om tillräcklig kompetens. I dagens läge skulle svenska folket till exempel ha varit bättre betjänade av en folkhälsomyndighet från ett annat land som Norge eller Finland. Detta gäller inte minst alla de som redan avlidit eller ligger för döden.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *