Kommunslogan?

Höstens första nummer av Språktidningen kom just i brevlådan och som alltid kastar jag mig över tidningen för att ”få veta” t ex hur man kan skriva korrekt svenska. Men inte bara det, tidningen kryllar av exempel på hur vårt svenska språk kan utnyttjas. Som hur en mycket underhållande artikel berättar om att ”Med en slagkraftig slogan försöker svenska kommuner sticka ut och staka ut framtiden.”

Och jag tror nog att jag vågar mig på att citera artikelns inledning:
”Turister från all världens hörn ska lockas, företag och inflyttare strömma till. Invånare och kommun har råg i ryggen och fast blick mot framtiden – som är ljus.
Kommunernas näringsliv är dynamiskt, trakten att räkna med. Här ska uträttas stordåd. Eller åtminstone skapas trivsel.”

Så ser landets kommuner ut om man ska tro deras slogan-formuleringar. Alla erbjuder de, i varierande ordalag ”Totalmiljö för alla”.

När jag tar del av alla de många exempel på kommunslogan som artikeln delar med sig av är jag klart benägen att hålla med om vad artikelförfattaren skriver:

Syftet med (att ha en kommunslogan) har alltid varit att locka folk och företag till bygden – men sättet att uttrycka detta har varierat
I dag är trenden klart byråkratisk:
Åtskilliga kommuner ersätter sin slogan med otympliga fraser – direkt från konferenser och styrelseprotokoll – som avspeglar visioner, värden och målbilder.
De samlas i styrdokument för varumärkesplattformar och kommunikationsutveckling.

Någonstans på vägen riskerar kanske snärten att gå förlorad, skriver Mats Karlsson som skrivit artikeln.

Som också delat upp kommunernas slogan i olika grupper:
– Ordlekar, rim och allitterationer
– Folkliga uttryck
– Livskvalitet och trivsel
– Framtidstro och framåtanda
– Geografi och naturkrafter
– Liten kommun gör sitt bästa
…där jag trodde mig finna Vingåker men som i stället återfinns under rubriken
– Okonventionellt och kryptiskt
… med den ”gamla” En promille kan inte ha fel.

Den som läser får veta – i alla fall om man läser på rätt ställe.
Så här ser receptet ut på en bra kommunslogan – en som har större chans att bita sig fast – om den är:
– Kort, snärtig, elegant
– Vitsig, tvetydig, klurig
– Rytmisk
– Igenkännbar
– Substantiell, sanningsenlig

Tvetydigt?

Så hamnar jag i ett slags mentalt läge som skulle kunna beskrivas som ett snäpp högre än – koma – när jag tittar på kommunens nuvarande slogan.
Jag får skylla på att jag är nykter när jag skriver dessa rader – men min första tanke (intryck) blev: Dum som en ko!

Nå – det får väl stå för mig själv då…

Och hamnar i en inre monolog med mig själv om det där med att en bra slogan får (bör) alltså vara vitsig, tvetydig eller klurig.
Det är f-n i mig totalt omöjligt” mumlar jag till mig själv i ett försök att komma på någonting om Vingåker som kan leva upp till de tre orden.
Tvetydiga ortsbor har jag träffat men ingen som uttryckt något som hos mig hamnar under ”vitsigt eller klurigt”.
Beslutar mig för att lite mer vänligt fortsätta med ”Nå, det händer väl ungefär lika ofta som att ortens präst berättar en fräckis från predikstolen”.

Hm, nu hamnade jag där igen – jag skriver om saker jag inte vet något om. Jag besöker ju aldrig i kyrkan – så…

Har du en för Vingåker?

Jodå – jag, precis som du, frågar mig själv varför jag i fridens namn tar upp det här ämnet. Jag gör det lätt för mig – ”det var Språktidningen som lurade mig” genom att ge mig en sådan artikel som väckte min nyfikenhet.
Sanningen ligger nog nära – jag bryr mig inte ett dugg om vår kommuns slogan…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *